Hava Pinhas Koen (Izrael) – I Abraham ustade rano (Inđija pro poet 2019)


I Abraham ustade rano


I Abraham ustade rano,


Nesvestan da se šetao brdima jerusalimskim


Sunce još uvek blisko brdima Moaba


Кamenito tlo obojeno u crveno i zlatno


I prvi hladan vetar jeseni


Procureo je u moje kosti, učinio da mi koža

zadrhti.


U zemlji koja je ostavljena između stena


Zakopavala sam narcise i sase


Sadila sam zimsko povrće i zelene supe


Ni nalik mom ocu, nisam sadila stabla voćaka ili

borova


ili narova ili narandža ili čak maslina


Pažljivo, pažljivo


Sadila sam samo ono što će se ustručavati da mi

uzvrati


Moju ljubav.


Hava Pinhas Koen

Prevod sa engleskog: Viktor Lazić


---


And Abraham Woke Early


And Abraham woke early,


Unaware that he was walking in the hills of Jerusalem


The sun still close to the hills of Moab


The rocky ground was painted red and gold


And the first cold wind of autumn


Seeped into my bones and caused my skin to shrivel.


In the soil that was left between the rocks


I buried daffodil and anemone bulbs


I sowed winter vegetables and soup greens


Unlike my father, I did not plant fruit trees or pines


Or pomegranates or oranges or even olives


Carefully, carefully


I sowed only those that will hasten to give me back


My love.


Hava Pinhas-CohenBiografija


Hava Pinhas Koen je pesnikinja, književni i umetnički kritičar i organizator radionica za pisanje poezije i proze u Jerusalimu. Takođe je i urednik knjiga poezije i umetnosti i osnivač i od 1989. godine urednik časopisa za jevrejsku literaturu, umetnost i kulturu „Dimoj“.


Radi kao umetnički direktor konferencije za jevrejske pisce i pesnike „Кisufim“, koju je ona pokrenula i koja je do sada održana četiri puta.


Jedna od glavnih tema njenih istraživanja i pisanja je jevrejska literatura i identitet jevrejske književnosti posle Drugog svetskog rata. Osim toga, Hava proučava balkansku jevrejsku kulturu, kulturu staru pet vekova – od proterivanja Jevreja iz Španije, koja je cvetala i razvijala se u različitim delovima Balkana i koja je uglavnom uništena tokom Holokausta.


Objavila je devet zbirki poezije, kao i jednu knjigu razgovora o poeziji i umetnosti. Pesme su joj objavljivane na srpskom, hrvatskom, bugarskom, engleskom, francuskom, nemačkom, grčkom, kineskom, mađarskom, turskom, holandskom i španskom jeziku.

Kontakt

Ukoliko ste zainteresovani za saradnju,

kontaktirajte Književnu radionicu "Kordun":

Budimo u kontaktu:

  • Black Facebook Icon
  • Black Twitter Icon
  • Black Google+ Icon
  • Black LinkedIn Icon

eDijaspora © 2019.