Ilija Šaula - Bogatstvo

Kažu da bogatstvo stičemo iskustvom i učeći od do­brih ljudi.


Nije teško biti dobar ako učiš od boljeg. Cilj je biti među najboljima. Ne kažem da sam privi­le­govan, ali pristao sam da budem učenik čitavog života. To je jedini način da budem među boljima i najboljima. Navikao sam da budem do­bar đak.


Bogatstvo je imati ljude za uzor, a znanje je znati sle­diti njihov put.


Bogatstvu ne treba težiti, treba negovati bogat­stvo ko­je posedujemo u sebi, zalivati ga dobrotom i lju­bavlju. Već samim tim što nam je poklonjen život po­sta­li smo bogati.

Ne­ko me je jednom pitao: šta je za me­ne smisao života? Čini mi se da sam mu odgovorio: dobro organizovan život. Eh, mislim da upravo u toj or­gani­za­ciji leži ključ svega. Nažalost, mnogi koji su up­ra­vljanje svojom svešću prepustili drugima izgubili su mogućnost kon­trole nad vlastitim unutrašnjim bogat­stvom.


Koristi pravo da uživaš u svom parčetu slobode, jer ti si se sâm za njega izborio.

Sačuvaj svoj mir.


Onaj koji se usuđuje da gleda u ta­rabe tuđeg života, neće moći videti ništa, obne­vi­deće od po­mračine u vlastitoj svesti. Mir je svetlost u ko­ju mo­gu gledati samo ljudi čistog srca.

Nisam za čekanje. Ispravnije je pronaći način da se pođe u susret onome što se čeka.

Život je kratak al' dugo traje. I sve da jeste, ne znam ni sâm ko­li­ko dug, nije dobro kratiti mu trajanje!


Bolje je prijatno iznenaditi nekoga, nego veliko oče­kivanje pretvoriti u razočaranje.


Književna radionica Kordun - Bulevar svetlosti

Kontakt

Ukoliko ste zainteresovani za saradnju,

kontaktirajte Književnu radionicu "Kordun":

Budimo u kontaktu:

  • Black Facebook Icon
  • Black Twitter Icon
  • Black Google+ Icon
  • Black LinkedIn Icon

eDijaspora © 2019.