Ilija Šaula - O počivšim

Ilija Šaula na Savi, u predahu Foto: Milica Lilić

O počivšim


Volim da se sećam ljudi koje sam poznavao i ko­ji su os­tavili traga u meni. Pun ih je moj bulevar. Sre­ćan sam kad imam s kim da podelim priču o njima. Znam da žive. Nadam se da ću i sâm poživeti tim oblikom života. Možda me se tad neko seti ili me prepozna na bulevaru svojih misli.


Sva lepota je u oku posmatrača, tako je i taj svet naših misli sav u nama. Nema on neki određeni poredak kao ovaj svet. U njemu možete da skočite sa zvezde na zve­zdu i da vas sreća u vasionu vine, da budete veći od mora i od planine.


Nemojte žaliti za onima koji su otišli. Radujte im se! Oni ne vole da za njima žalimo. Svi voljeni, koji su oti­šli, zna­ju za nas i našu ljubav prema njima, ali dru­ga­či­je primaju i osećaju naše poruke. Nismo više na istim vibracijama, ali možemo ih uspostaviti u nekim posebnim uslovima našeg duha, u prikrajku (ne)svesti, na rubu uma, predelu sna, riznici uspomena. Ako počivše pu­sti­mo da tako žive u nama, može­mo mnogo da naučimo. To znanje se ne može unovčiti ni­ti preneti na nekog drugog, već se do­ga­đa samo onome ko uspe da ih naseli u sebe. Zato taj svet po­čivših treba prihvatiti i ne prosipati misao o njemu. Po­ne­kad, kad svest iskoči iz tračnica, tad zasvetli zaumni bulevar koji se ne može prećutati.


„Ne vredi plakati“, to mi je pokojni brat rekao u snu i savetovao da mu nikad ne idem na grob, da mu cveće ne do­nosim, već da će on dolaziti kod mene. I bio je od reči. Lepo smo se u snovima družili. Onda mi je odjednom počeo spo­mi­njati svoj odlazak. Nije me izne­na­dio. Lepo me je pripremao i potanko mi obja­šnja­vao zbog čega odlazi i da se više nikada nećemo videti. Tako je i bilo. Meni ne preostaje ništa drugo nego da verujem u sve ono što mi je rekao, onih noći u mojim snovima.


Bulevar svetlosti, prvo izdanje, Grafičar Užice, 2016Kontakt

Ukoliko ste zainteresovani za saradnju,

kontaktirajte Književnu radionicu "Kordun":

Budimo u kontaktu:

  • Black Facebook Icon
  • Black Twitter Icon
  • Black Google+ Icon
  • Black LinkedIn Icon

eDijaspora © 2019.