Ilija Šaula - Sreća

Sreća


U mom selu na Kordunu živelo je dosta starih mu­dra­ca. Svi su bili stariji od veka. Moje selo je bilo rasprostra­njeno na devet brda. Na svakom od njih živeo je po jedan mu­drac. Oni su se sastajali samo jednom u go­dini, i to na Svetog Iliju. Tada bi se svi seljani oku­pili na zboru da bi slušali njihove propovedi. Usudio sam se da pitam je­dnog mudraca, šta je to sreća. On me je pogledao, nagnuo se ka meni, zagrilio me i šapnuo: „Sreća se zaslužuje“. Nisam ga ra­zu­meo.


Dugo posle toga sam razmišljao kako da zaslu­žim sreću, dok mi taj isti mudrac jedne noći nije došao u san, dok sam spavao na planini daleko od svog sela, i do­šapnuo mi: „Po­našanjem“. Zapamtio sam šta mi je rekao i od tada srećne ljude prepoznajem po njihovom pona­šanju.


Volim da deo lepog sveta u kojem se ponekad nađem unesem u svoj svet. Naša misija na ovom svetu je da us­rećujemo. Svako ko to prepozna biće srećan zajedno sa nama.

Dobre namere su uvek dobre, jer da nisu takve ne bismo ih tako ni nazivali. Njihova suština se širi noseći či­tav svet na se­bi, ploveći kroz najuže predele svesti, is­plivavaju u pravcu beskraja, naslonjene na sunčanu stra­nu meseca da bi mogle neprestano emitovati ljubav do svake jedinke na planeti.


Lepo je biti u srcima ljudi, ali još je lepše imati puno srce ljudi. Svi mi koji se poštujemo, podržavamo i volimo, je­dni drugima smo lideri. Svačije dobro iskustvo će uvek dobro poslužiti onome ko ga shvati i poštuje.


Možda nismo u stanju da prepoznamo svaki pre­d­znak koji dobijemo, ali smo u stanju da shvatimo da smo ga pri­mi­li. Prepoznaćemo ga kad se sa na­šom čes­ti­tošću usklade treptaji koje on donosi. Svetlost, u svom dopiranju do nas, uvek pomaže u ra­s­vetljavanju svih nepoznanica.


Sreća je usmerena energija. Uspevamo da je prenesemo u jedno dru­go polje koje je odvojeno od stvarnosti u ko­joj se krećemo, da zaiskri u momentu kad neočekivana do­brota ispuni dolinu sr­ca, preplavi je.


Bulevar svetlosti

Kontakt

Ukoliko ste zainteresovani za saradnju,

kontaktirajte Književnu radionicu "Kordun":

Budimo u kontaktu:

  • Black Facebook Icon
  • Black Twitter Icon
  • Black Google+ Icon
  • Black LinkedIn Icon

eDijaspora © 2019.