Umetnici - Ilija Šaula

I ove nedelje jedna od priča Ilije Šaule iz knjige Bulevar svetlosti, na krk.rs


Umetnici


Jednom sam sanjao prostor iznad neba. Očekivao sam da ću sresti mnogo anđela, međutim sve je zjapilo pra­zno. Oba­zirao sam se da ugledam bar te čuvene ja­sli­ce božjeg ob­daništa, prostor gde smo stvoreni i predati anđelima da nas dopreme do naših mamā gde hvatamo zalet da bismo se opet vra­tili na nebo, ali sve je bilo pusto.

Rastužih se.

U tom momentu jedna misao se skotrlja niz­br­di­com svesti. Sunce, gde li je sunce? Podigoh posrnuli po­gled i ug­ledah svetlost drugačiju od nama poznate su­n­­čeve svetlosti. Ugledah ogromne sunčeve zrake ispu­nje­ne mnoštvom sun­co­ida koji me svojim izgledom pod­setiše na anđele. Začuh glas plav i utihnut, osmehnut po­put belog oblaka koji mi reče da su to umetnici. Oni ule­pšavaju svet, traže tišinu u svetlosti i ra­de visoko iz­nad neba, da bi lepotom, kada je spuste na ze­mlju, oča­rali svačije srce.

Čudan je taj svet nebeskih bulevara koji se može vi­de­ti samo u snu, pun je mašte, ljubavi i želja.

Kod darovitih slikara zadivljuje me plava boja, poput plavog kamena, galice, kojim se pomeraju granice prirodnih za­kona. Možda je to jedina plava prirodna boja koja teče na­šim krvotokom sasvim neosetno, nepri­met­no, jer mi smo kap prirode. Sve što se nalazi u jednoj ka­pi ne može biti primetno i prepoznatljivo oku običnog po­smatrača. Dah života je plav. Zora je plava i petlov ju­tarnji kukurik je plav. Deo toga pla­vetnila teče našim venama.


Bulevar svetlosti

Kontakt

Ukoliko ste zainteresovani za saradnju,

kontaktirajte Književnu radionicu "Kordun":

Budimo u kontaktu:

  • Black Facebook Icon
  • Black Twitter Icon
  • Black Google+ Icon
  • Black LinkedIn Icon

eDijaspora © 2019.